Kievitseieren zoeken … of niet?

Het is weer komkommertijd in de media. Eigenlijk zijn er zoveel belangrijke thema’s waar heel veel tijd aan besteed moet worden. Maar nee: in Friesland maakt men zich o.a. super druk over een “traditie”. Deze traditie wordt in het algemeen beschaafd Fries “ljipaaisykjen” genoemd. In het algemeen beschaafd Nederlands is dat “Kievitseieren zoeken“.
Het rapen van de Kievitseieren is iets bijzonders. De harten van vele Friezen gaan tekeer als een malle! Wie zou het eerste ei vinden van de provincie of van de eigen gemeente? Het is elk jaar weer spannend.

Gelijk aan de discussie over Zwarte Piet, is er ook dit jaar weer een strijd gaande tussen de voor- en tegenstanders van het Kievitseieren zoeken. De voorstanders beroepen zich op de nazorg en, zoals eerder genoemd, het is natuurlijk een traditie! De tegenstanders beroepen zich op het feit dat de Kievit in aantal afneemt. Maar wie heeft er nu eigenlijk gelijk en wat zou er moeten gebeuren met deze traditie?

Het bijzondere feit dat een Kievit als delicatesse wordt gezien in Frankrijk en diverse landen in (Noord) Afrika, wordt op dit moment door geen enkele berichtgeving in de (Friese)media mee genomen. Het enige wat schijnt te tellen is het “feit” dat Friezen allemaal stoute mensen zijn die graag vogeltjes vermoorden.
Mocht het zoeken en rapen van de Kievitseieren inderdaad verboden worden, dan ben ik reuze benieuwd wat het uiteindelijk doet met het aantal vogels.

Stel je eens voor: dit jaar en volgend jaar mag er niet gezocht en geraapt worden naar de eieren. Zou dit tot gevolg hebben dat de populatie stijgt van deze vogel? Zo ja, wat voor gevolg heeft dit voor het aantal vogels wat in de eerder genoemde landen uit de lucht zal worden geschoten? Juist.
Maar wat nou als het resultaat van het niet mogen zoeken en rapen een dalende populatie tot gevolg heeft? Zou het dan betekenen dat het rapen (en de nazorg) van de Friezen eigenlijk een mooie en super vriendelijke traditie is?
Vergeet niet dat JUIST door het zoeken en rapen van deze eieren, extra zorg besteed wordt aan de nesten. Boeren kunnen hier rekening mee houden tijdens (bijvoorbeeld) het maaien!

Om een lang verhaal kort te maken. Het is niet verkeerd om een traditie te bekijken en een andere invulling te geven. In deze raap traditie valt zeker één en ander te verbeteren. Waaronder meer tijd voor alleen nazorg (of zoals men ’t in de media noemt “voor zorg”). De registratie (niet besproken, dan werd het nog langer!) van de gevonden eieren moet en kan ook anders en simpeler. Daarnaast kan het aantal eieren wat geraapt mag worden uiteraard naar beneden bijgesteld worden. MAAR, ja nu komt de conclusie natuurlijk ;).

Wat vooral erg belangrijk is in de situatie rondom de Kievit, is het feit dat de mensen zich normaal moeten gedragen. Zowel de voorstanders als de tegenstanders van het rapen moeten samen door 1 deur kunnen. Het kan niet zo zijn dat één van deze partijen de eigen mening/visie door de strot van de ander mag duwen. SAMEN kom je er uit. Vergeet daarbij niet dat er veel meer speelt dan alleen de mensen die eieren rapen! Dat is in elke situatie zo, er zijn meerdere kanten van elk verhaal. Men moet niet doof zijn voor het verhaal van de ander. Zo gaat het met de Kievit, maar zo gaat het ook met mensen.

Groeten,
Anders Lundgren
(geen raper van eieren, geen vogelbeschermer, gewoon DJ met een visie!)
http://www.facebook.com/djanderslundgren | http://www.anderslundgren.eu